Oplossingen voor spraak taal therapie Technologie voor diagnostiek
en behandeling van
de spraak-taalvaardigheden
ONZE OPLOSSINGEN

Razendsnelle innovatie

Expert in innovatie en taaltechnologie

ITSLanguage is o.a. in samenwerking met Auris en Malmberg innovatieve projecten gestart. Na jarenlange ervaring en samenwerking met The University of Sheffield hebben zij zich nu gespecialiseerd in de toepassing van spraaktechnologie voor zorg en onderwijs in Nederland. Met de software kan spraak worden getranscribeerd en geanalyseerd.
Er worden toepassingen ontwikkeld voor het (spelling/lees)onderwijs, (taal)toetsen en (logopedische/ linguïstische) therapie. We werken nauw samen met partners. We werken ook graag samen met onderzoekers, maar bij twijfel kiezen we voor pragmatisme en snel itereren. Zo komt het dat we in slechts één jaar (2020) 4 geweldige innovaties hebben weten neer te zetten die we graag delen en samen verder doorontwikkelen. Er is ruimte voor  nieuwe innovatiepartners in 2021,

Razendsnelle innovatie
Klankentrainer

Klankentrainer

Automatische herkenning van doelklanken

Samen met Koninklijke Auris is software ontwikkeld gericht op het stimuleren van de klankontwikkeling bij spraakproblematiek. Loudly biedt een elektronische leeromgeving die qua vormgeving aantrekkelijk is voor het kind. Behandeling en oefening voelt zo als spel! De toepassing daagt het kind uit de doelklank herhaaldelijk te oefenen en de comics/ figuren reageren op wat het kind zegt. De spraaktechnologie maakt het mogelijk om feedback te geven, te analyseren en oefeningen af te stemmen op de ontwikkelingen.

  • De oefeningen kunnen eenvoudig aangemaakt worden met keuze in doelklank, doelwoord en afbeeldingen.
  • Oefenen kan eenvoudig op tablet of laptop.
  • Middels zoom is dit middel ook op afstand in te zetten.

In samenwerking met spraak-taaldeskundigen van de koninklijke Auris is deze klankentrainer.nl  ontwikkeld. Neem contact op om dit hulpmiddel ook bij jouw organisatie in te zetten.

Verder onderzoek
ITSLanguage werkt in 2021 samen met logopedisten en linguïsten aan de ontwikkeling van automatische klank herkenning. Hiermee kan ook thuis door kind en ouders geoefend worden waarbij de logopedist de voortgang kan monitoren.

Woordenschat trainer

Woordenschat trainer

Loudly is en elektronische leeromgeving (app) die gemakkelijk inhoud gegeven kan worden voor onderwijs en behandeldoeleinden. De app voor woordenschatontwikkeling heeft de volgende kenmerken:

  • Gebruik afbeeldingen, video en audio
  • Moderne, frisse uitstraling.
  • De oefeningen kunnen eenvoudig aangemaakt worden door gebruik van een video en afbeeldingenbibliotheek.
  • Oefenen kan eenvoudig op tablet of laptop.

Neem contact op om dit hulpmiddel ook bij jouw organisatie in te zetten.

Automatische transcriptie

Automatische transcriptie

Dát scheelt typewerk!

ITSLanguage kan met deze transcriptie software de spraak-, taal en leesontwikkeling analyseren en volgen. Met deze toepassing worden spontane of gelezen uitingen automatisch getranscribeerd en geanalyseerd.  De automatische transcriptie ontwikkelt zich voor o.a. diagnostiek van de spraak-taaltherapeut, software in het leesonderwijs en behandeltoepassingen van de logopedist.

Neem contact op om dit hulpmiddel ook bij jouw organisatie in te zetten.

Verder onderzoek

ITSLanguage werkt met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant in 2021 samen met logopedisten en linguïsten aan de ontwikkeling van verdere spraakherkenning verfijning , ook voor kinderstemmen.

Klank Analyse Tool

Klank Analyse Tool

Hoe 2 kolommen woordjes zoveel inzicht kunnen geven

Met de Klank Analyse Tool is het mogelijk de uitkomsten van benoemtaken of spontane taal automatisch te analyseren. Hiervoor moet je doelwoorden met de uitgesproken realisatie uploaden (gebruik hiervoor de invoersheet). Je krijgt vervolgens een excel-sheet met overzichten van de gekende klanken en clusters, de PCC, de gebruikte fonologische processen en de woorden geordend per klank en per cluster.

Het is ook mogelijk om meerdere invoersheets te uploaden waarna je het verloop in de ontwikkeling kunt zien of de uitkomsten van meerdere kinderen naast elkaar kunt bekijken.

Voor meer informatie en een webinar, bekijk de website.

Close video