Article Automatische Articulatie Analysetool

Automatische Articulatie Analysetool

Met de Automatische Articulatie Analysetool is het mogelijk de uitkomsten van benoemtaken of spontane taal automatisch te analyseren.
Doelwoorden met de uitgesproken realisatie worden per excel sheet ge-upload. De excel sheet wordt uitgebreid met overzichten van de gekende klanken en clusters, de PCC, de gebruikte fonologische processen en de woorden geordend per klank en per cluster.

ITSLanguage heeft de kennis en algoritmen van Koninklijke Auris in een eenvoudig te gebruiken webapplicatie opgeleverd.
Vooralsnog is de applicatie beschikbaar voor Auris medewerkers op aurisaaa.nl

Bekijk ook het webinar.

Close video