Oplossingen voor het onderwijs Spraakherkenning
en uitspraakverificatie
voor alle leeftijden
ONZE OPLOSSINGEN
Leeshulp

Leeshulp

Realtime spraakanalyse

We zijn de eerste ter wereld die realtime spraakanalyse uitvoeren op kinderen die Nederlands lezen.

Aan het begin en het einde van de video zie je beelden van onze pilot in de klas, waarbij de software gebruikt wordt om spraakstalen op te nemen zonder feedback. Halverwege de video zie je 2 fragmenten waarbij het kind terugkoppeling krijgt. Dat verloopt in 2 fases:

 • De taaltechnologie merkt alle uitspraakafwijkingen op (woord of foneem niveau)
 • Afhankelijk van het leerjaar is de taaltechnologie meer of minder vergeeflijker. Bij te grove fouten zal het kind worden gestopt en komt er auditieve terugkoppeling waarna het kind opnieuw kan spreken.
 • Alle fouten, groot en klein komen sowieso beschikbaar op een docenten dashboard.
 • Oefenen kan eenvoudig op tablet of laptop. 

 

Loudly

Slimmer leren door spraaktechnologie

Loudly is en elektronische leeromgeving (app) waarin eigen content gemaakt kan worden. Op eenvoudige wijze kunnen o.a. woordenschattrainers, taalbegripsoefeningen, zinsoefeningen, klanklessen en begrijpend leesoefeningen worden gemaakt. Loudly maakt gebruik van spraaktechnologie van ITS Language. Deze software reageert op de spontane spraak en biedt daarmee mogelijkheden voor beginnende taalleerders, interactieve oefeningen en geeft automatisch feedback op wat wordt gezegd of gelezen. ITSLanguage ontwikkelt met linguïsten/spraak-taalpathologen, logopedisten en leerkrachten (wetenschappelijk) onderbouwde toepassingen voor de praktijk.

Loudly maakt het maken van eigen content gemakkelijk! Eigen content kan worden gebruikt op tablet, computer en telefoon. Makkelijk voor iedere professional en gebruiker!

Loudly.nl richt zich op;

 • Leerkrachten die het lesaanbod willen intensiveren en ondersteunen met een app die op het digi-bord, thuis en op school is te gebruiken.
 • Ouders die thuis het aanbod van school op een leuke wijze willen herhalen.
 • Leerkrachten die content willen maken voor taal- en leesonderwijs.
 • Pedagogisch medewerkers die oefeningen voor thuis willen bieden
 • Ouders die de spraak-taalontwikkeling van hun kind willen stimuleren
 • Logopedisten die de behandeling willen ondersteunen/ intensiveren
 • NT2 docenten die eigen content willen creëren.
 • De volwassenen die het Nederlands als tweede taal zich willen eigen maken

Maak op Loudly.nl eigen content met;

 • Het gebruik van oefeningen met gebruik van audio, video, foto’s en afbeeldingen
 • Het gebruik van zowel de afbeelding- en videobibliotheek als gebruik van eigen content
 • Het gebruik van ITSLanguage software die reageert op spraak. Het inspreken van antwoorden, het oefenen van klanken, het lezen van zinnen ed.
 • Het maken van oefeningen met woordenkaarten, filmpjes, audio-opdrachten, spellen ed.
 • Het maken van toetsen en opdrachten met audio-fragmenten, foto-opdrachten ed.
 • Het maken van themamateriaal van kleuter tot volwassen.
 • Het gebruik van de lees- en spellings-tutor
Loudly
Close video