Article De Slimme Drie Minuten Toets (DMT)

De Slimme Drie Minuten Toets (DMT)

Wat is de Drie-Minuten-Toets

De Drie-Minuten-Toets(DMT) meet hoe nauwkeurig en snel een kind kan lezen door vast te stellen hoeveel
losse woorden het kind in drie minuten kan lezen. De leerling krijgt een kaart waarop 4 of 5 rijen van 30
losse woorden staan. Het kind moet proberen om in 1 minuut zoveel mogelijk van die woorden hardop te
lezen. Tijdens het lezen noteert de leerkracht op een scoreformulier welke woorden fout gelezen worden.
Na 1 minuut krijgt het kind de volgende kaart met moeilijkere woordjes. Als de tijd om is (na 3 x 1 minuut)
wordt gekeken hoeveel woorden het kind in totaal heeft gelezen. Fout gelezen woorden, worden van de
score afgetrokken.
De Drie-Minuten-Toets wordt op 70% van de basisscholen in Nederland gebruikt. De DMT wordt bij ieder
kind individueel afgenomen door de leerkracht, de onderwijsassistent of de interne begeleider. In het
buitenland vind soortgelijke toetsing plaats, vergelijkbaar met de DMT. AVI-toetsen (geen woordjes maar
leesteksten) vinden op een soortgelijke wijze plaats.

Wat zijn knelpunten in de huidige Drie-Minuten-Toets

 1. de DMT is arbeidsintensief.
  de DMT vereist één leraar/ begeleider per leerling om de tijd te meten met de stopwatch en
  tegelijkertijd uitspraakfouten te noteren op een antwoordvel.
 2.  de DMT is lastig te organiseren
  Vaak wordt een rustig plekje gezocht voor de DMT. Per leerling duurt een DMT ongeveer een
  kwartier. De afname voor alle groepen een aantal maal per jaar vereist een behoorlijk logistieke
  planning.
 3. de DMT is subjectief en foutgevoelig.
  de leraar maakt zelf de keuze of een woord correct of fout is uitgesproken, weliswaar vanuit
  landelijk vastgestelde beoordelingscriteria. Verdeling naar type leesfout vindt vaak niet plaats
  aangezien de leerling al weer met het volgende woordje bezig is en de leerkracht die (snel) moet
  beoordelen.
 4. De resultaten van de DMT zijn lastig te verwerken
  De opgenomen spraakopnamen moeten handmatig per leerling geupload worden naar een centrale
  plek (server) waarna het lastig teruggevonden kan worden. De score moet handmatig verwerkt
  worden.

Doelstelling van de slimme Drie-Minuten-Toets

Het ontwikkelen van een slimme DMT met digitale afname en automatische beoordeling door intelligente
spraaktechnologie en het testen daarvan in een pilot.
Beoogde voordelen zijn:

 1. Een groep van leerlingen kan zelfstandig en tegelijkertijd de slimme DMT doen. Nakijken gebeurd
  automatisch en real-time tegen een fractie van de kosten.
 2. Resultaten worden keurig opgeslagen en statistieken over voortgang en prestaties zijn
  beschikbaar, en kunnen aan automatisch leerlingvolgsystemen gekoppeld worden..
 3. Kostbare tijd van schaarse leerkrachten is niet meer nodig. Beoordeling is consistent. In unieke
  situaties kan een leerkracht op een ander moment de ingesproken woordjes terugluisteren en
  handmatig beoordelen.
 4. Mogelijkheden om op andere momenten (thuis) te oefenen, en andere aanpassingen om visueel
  aangepaste lettertype te gebruiken, komen middels de app beschikbaar.

Behaalde resultaten slimme Drie-Minuten-Toets

De belangrijkste resultaten zijn afkomstig uit de R&D werkzaamheden waar we op hoge snelheid (real-time) woordjes achter elkaar kunnen
detecteren. Deze technologie is te gebruiken in een eindproduct voor de leerkracht zoals de volgende schermen tonen:

Zelf inzetten?

Uitgevers of scholen die behoefte hebben aan een slimmere manier van toetsen kunnen contact opnemen.

De ontwikkeling van de slimme Drie-Minuten-Toets is mede mogelijk gemaakt door en met de volgende partners:

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven.

 

Close video